Escola
Escola d'Hoquei
Escola
Grup Escola del CP Manlleu, en la foto de presentació de la temporada 2015/16.
Comarcal C
Escola d'Hoquei
Comarcal C
Equip de Comarcal C del CP Manlleu, en la foto de presentació de la temporada 2016/17.
Comarcal B
Escola d'Hoquei
Comarcal B
Equip de Comarcal B del CP Manlleu, en la foto de presentació de la temporada 2016/17.
Comarcal A
Escola d'Hoquei
Comarcal A
Equip de Comarcal A del CP Manlleu, en la foto de presentació de la temporada 2016/17.