Política de Privacitat

L'informem que per a la utilització de determinats serveis del portal C.P.Manlleu, és necessari que l'usuari hagi proporcionat prèviament determinades dades de caràcter personal. Excepte en els camps on s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a les mencionades preguntes impliqui un deteriorament en la qualitat o quantitat dels serveis que ofereix l'espai.

Aquestes dades seran responsabilitat de C.P.Manlleu d'acord tal com s'estableix a l'article 4 de la Llei de Protecció de Dades (LPD).

L'usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent dirigir-se a la següent direcció: Club Patí Manlleu - Pavelló Municipal, 08560 Manlleu (Osona) Catalunya. C.P.Manlleu garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les dades personals.

No obstant, C.P.Manlleu revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altre informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables al cas. En cap moment, C.P.Manlleu utilitzarà aquestes dades per altres fins aliens a la venta, reproducció o divulgació en altres mitjans sense el consentiment de l'usuari.